Töökuulutuse koostamine


Uuringud näitavad, et üldjuhul 5-6 inimest 10st ei kandideeri töökohale kuna töökuulus ei ole jätnud sobivat esmamuljet.

Lisaks, keskmiselt 7-8 inimest 10st ei kandideeri töökohale kuna tööülesanded on pandud kirja selliselt mis ei kirjelda tööandjat atraktiivselt või tööülesandeid on kirjeldatud ebasobivalt.

Töökuulutusse tuleb suhtuda kui teie ettevõtte reklaami kuna töökuulutuse esmane eesmärk on tööotsijat veenda kandideerima. Teenust tellides tagame sihtrühma spetsiifilise kuulutuse koostamise mis samal ajal tugevdab teie ettevõtte mainet ning aitab teil eristuda konkurentidest. Lisaks see kasvatada olemasolevate kanditaatide andmebaasi, et tulevikus värbamine juba lihtsamini toimiks.

Esitage meile päring ning võtame teiega ühendust!Aitäh! Teie sõnum on edastatud.
Sõnumit ei olnud võimalik saata. Palun kontrollige lahtreid.

Atraktiivse töökuulutuse eelised


Töökuulutus on olemuselt kandideerija suhtes nõudlik kommunikatsioonivorm. Erinevate uuringute põhjal on selgeks tehtud, et keskmine kandidaat pühendab töökuulutusele 10-15 sekundit. Arvestades keskmises töökuulutuses leiduvat tekstimahtu, siis on see äärmiselt lühike aeg kandideerija tähelepanu saamiseks. Seetõttu tuleks töökuulutuse koostamisse suhtuda kui ettevõtte turundusvahendisse, mis tekitab kandideerijas huvi ning loob ka positiivset kuvandit tööd pakkuva ettevõtte suhtes.

Töökuulutused mis on loodud sihtgrupile suunatud argumentidest, disainist ja värbamiskanalitest toovad teie ettevõttele õiged kandidaadid. See hoiab kokku teie olulist aega ja raha. Esmatähtis ei ole kandideerijate suur üldarv, vaid sobivate ja kvaliteetsete kandidaatide arv.

Atraktiivne töökuulutus tugevdab teie ettevõtte brändi. Lisaks värbamistegevustele annab kvaliteetne töökuulutus kandideerijale hea ülevaate ettevõtte eripärast, aitab kujundada ettevõtte tööandjana ning erineda konkurentidest.

Korralikult läbimõeldud sõnumiga ja atraktiivse kujundusega töökuulutusega tekitate huvi ja suurendate nende kandidaatide arvu, kes otsustavad kandideerida. Töökuulutuse silmapaistev sisu ja disain suurendavad sobivate kandidaatide arvu juba vähemalt 2 korda. Sihtgrupile atraktiivse kujunduse ning sisuga töökuulutusi kasutatakse tänapäeval üha rohkem, seega on tähtis värbamistrendidest mitte maha jääda.

Potentsiaalsete töötajate andmebaasi kasvatamine on üks suuremaid kasutegureid atraktiivse töökuulutuse puhul. Lisaks sellele, et leiate vabale ametikohale sobiva kandidaadi, aitab atraktiivne töökuulutus kasvatada teie ettevõttest huvitatud töötajate andmebaasi. Läbi selle on teil alati olemas oma isiklik andmebaas potentsiaalsetest kandidaatidest ning edaspidistes värbamistes saate pöörduda juba eelnevate huvi üles näidanud kandidaatide poole enne uue kuulutuse välja panemist. Tänu sellele hoiate kokku värbamisele kuluvat aja ja rahalist kulu.
Töökuulutuse koostamise etapid
  • 1. Info kogumine - eesmärkide seadmine, ametikohtade kirjeldus, reklaamkanalite määramine, väärtuspakkumiste kirjeldamine
  • 2. Otsitava ameti eripärast ning väärtuspakkumistest tulenevate värbamissõnumite koostamine
  • 3. Töökuulutuse kujunduse ja struktuuri koostamine (lisaks ka pildi -ja/või videomaterjali loomine)
  • 4. Töökuulutuse tekstide koostamine
  • 5. Keeleline korrektuur ning muud toimetamist/muutmist vajavad tegevused
  • 6. Soovi korral töökuulutuse avaldamine sihtgrupist lähtuvates kanalites.

Olete teenusest huvitatud?