Välistöötaja dokumentide haldus


Teenus on mõeldud ettevõtetele kellel on soovi värvata töötaja väljas pool Eestit, kuid kes ei soovi ise antud protsessiga tegeleda või puudub varasem kogemus antud valdkonnas.

Vormistame välistöötajale vajalikud dokumendid (näiteks LTR), taotleme ning aitame vormistada Eestis töö eripärast nõutud dokumendid (näiteks tervistõendid või sertifikaadid keevitajatele), vajadusel korraldame välistöötaja transpordi lähteriigist sihtriiki ning otsime ning haldame ka välistöötaja elamispinda.

Teenus on oma olemuselt lahtine ning võimalik on tellida teenust täpselt selliselt nagu teil parasjagu vaja on.

Esitage meile päring ning võtame teiega ühendust!Aitäh! Teie sõnum on edastatud.
Sõnumit ei olnud võimalik saata. Palun kontrollige lahtreid.


Ülevaade teenusest


Teenuse võtmepunktidEnam levinud küsimused LTR-i kohta


Millistel tingimustel tohib välismaalane Eestis töötada?
Eestis seaduslikult juba viibiv välismaalane tohib siin töötada samadel tingimustel nagu enne eriolukorda. Kui ta ei ole kasutanud ära maksimaalset lühiajalise töötamise aega, tohib ta jätkata Eestis töötamist juhul, kui seda soovib tema tööandja ning ta on registreeritud Politsei- ja Piirivalveametis välismaalase lühiajalise töötamise registris.

Kui kaua võib välismaalane Eestis lühiajaliselt töötada?
Välismaalaste seaduse alusel tohib Eestis seaduslikult viibiv välismaalane siin töötada kuni 12 kuud 15 kuu jooksul, hooajatööde korral 9 kuud 12 kuu jooksul.

Kas tööandja saab välismaalase töötamist pärast maksimaalse tööaja täitumist pikendada?
Ei saa. Nii nagu ka enne eriolukorda, ei saa tööandja välismaalase töötamist pärast maksimaalse tööaja täitumist pikendada.